GO Werkwijze

Met persoonlijke aandacht samen op zoek naar de oorzaak en deze aanpakken!
Stel je vraagAfspraak maken

GezondheidsOplossingen is aangesloten bij de beroepsvereniging BATC.

Daarmee heb ik ervoor gekozen om te werken volgens de 5 natuurgerichte principes.

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren.

Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.